Nya transformatorer från KL Industri

Tier2 från KL Industri

EU-kommissionen har antagit en förordning om ekodesign där det finns krav på miljövänlig design av kraft- och distributionstransformatorer. Det är endast transformatorer som uppfyller kraven som får säljas och användas inom EES-området. Utifrån deras riktlinjer lanserar nu KL Industri sina bästa transformatorer hittills – Tier2!

Förändringar i EU-kommissionens tidigare direktiv är att det är krav på maximala förluster i transformatorns kärna, vilket resulterar i lägre järnförluster och därmed minskade tomgångsförluster. Dessutom finns det krav på maximal förlust i lindningen, vilket leder till lägre koppar eller aluminiumförlust och därmed mindre belastningsförlust.

Målet med de nya direktiven är att få en förbättrad energieffektivitet och en minskning av koldioxidutsläpp.

KL Industris nya transformator Tier2 ger dig fördelar som:

  • Lägre förluster i nätverket
  • Minskad värmeproduktion
  • Mindre buller
  • Längre livslängd
  • Lönsamt aktiverade

Nu är alltså KL Industri ännu bättre på det de redan är bäst på!