Mät radon i din bostad eller i ditt vatten

radondosa för radonmätning

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är det cirka 500 stycken lungcancerfall per år i Sverige som uppstår på grund av att det finns radon i våra bostäder. Radon är en luktfri och osynlig gas och den bildas vid sönderfall av det radioaktiva grundämnet radium. De radioaktiva metallatomerna som bildas fastnar på damm som vi andas in och som då kan orsaka lungcancer.

Radon kan komma in i bostäder från marken under och runt huset, genom byggmaterialet eller genom hushållsvattnet.

Misstänker du att du har radon i huset bör du genomföra en radonmätning. För att mäta om du har radon i luften i bostaden, antingen genom byggmaterialet eller från marken, placerar du mätdosor på valda ställen i huset. Vill du veta om det finns radon i ditt dricksvatten genomför du en så kallad vattenanalys med utökad provtagning för radon.

Ju snabbare du upptäcker om det finns radongas i ditt hem, desto snabbare kan du åtgärda problemet och därmed försöka undvika eventuella efterföljder av radonet.